Aïllaments

Som una empresa especialista en aïllament tèrmic per a façanes a Barcelona, ​​millorant l’eficiència energètica dels habitatges, prestant sempre la millor qualitat amb les màximes garanties.

Aïllem envans per la part exterior mitjançant el sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE), envans mitgers d’edificis amb aïllament pràcticament nul en alguns casos en què no tenen de vegades fins i tot de cambra interior, eliminant problemes de condensació, disminuint en més de 50% el consum d’energia per a la climatització aconseguint un confort ideal per a l’interior dels habitatges a la mateixa vegada disminuint la contaminació ambiental per la qual hem d’apostar per millorar en el futur.

Aïllem cobertes, teulades, terrasses, cobertes transitables, cobertes invertides …, adeqüem construccions antigues amb poc aïllament (nul en molts casos) al requerit avui dia pel codi tècnic de la construcció, millorant en tot moment l’aïllament, estalviant un gran cost en energia i disminuint a la mateixa vegada la contaminació ambiental per consum de la mateixa. Hi ha diversos sistemes per al correcte aïllament depenent de el tipus de teulada, des d’un de teula en el qual aprofitant la seva substitució es col·loquen plaques de poliestirè extruït ratllat per a la posterior col·locació de teula amb morter, teulades amb estructura de fusta formats per plafó sandvitx el qual es compon de dos taulers (de fusta, ciment, guix …) units a un nucli d’escuma rígida de poliestirè extruït el qual després pot tenir diversos acabats (teula, pissarra …). Cobertes transitables en les quals les plaques de poliestirè extruït queden totalment ocultes sota el paviment transitable i sobre la impermeabilització. Cobertes invertides igual que transitable però acabada amb protecció pesada de grava de riu la qual drena i forma petites cambres d’aire millorant encara més l’aïllament. Cobertes de panell sandvitx acabat les dues cares amb xapa pre lacada amb un nucli interior de poliestirè extruït el qual es pot col·locar diferents gruixos i és el sistema més adequat quan s’eliminen teulades de plaques de fibrociment (amb partícules d’amiant).

Aïllem les façanes per l’exterior sense cap tipus de problema d’espai per a l’interior dels habitatges mitjançant el sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE), pensat per el mateix no haver de realitzar cap actuació a l’interior dels habitatges, eliminar condensacions provocades pels trencaments tèrmiques i per aconseguir un complet aïllament de l’edifici, al no tenir talls de pilars, forjats …, queda tot totalment aïllat per l’exterior. El sistema es compon de diverses fases d’execució, en primer lloc es col·loquen les plaques de poliestirè expandit (EPS) col·locades amb un adhesiu especial formant així una càmera entre el suport existent i la placa, a continuació es fixen totes les plaques mecànicament mitjançant uns ancoratges a el suport principal, i finalment s’aplica un acabat amb morter adhesiu amb malla amb una alta resistència a possibles moviments, existint avui dia diversos acabats sobre els panells de poliestirè expandit. S’ha de prestar especial atenció a l’hora de realitzar el projecte a les trobades amb la coberta, balcons, tancaments, caixes de persiana, portes …

Aïllem façanes en obra nova i rehabilitació. L’aïllament queda fixat a la cara externa de les parets, un sistema de perfils permet la suspensió de plaques o elements lleugers, protegint i decorant la façana. La inclusió d’una càmera d’aire ventilada entre l’aïllant i l’element d’acabat exterior permet minimitzar el sobreescalfament a l’estiu, facilitant la transpiració de la façana, sense risc de condensacions intersticials. La presència de la càmera d’aire contínua i ventilada protegeix l’edifici de la infiltració d’aigua de pluja. Els sistemes de tancament vertical que situen l’aïllament a l’exterior, mantenen la major part del tancament a temperatura elevada de manera que minimitzen el risc de formació de condensacions. S’obté la màxima impermeabilitat de la façana i són especialment interessants per a edificis d’utilització permanent.

Aquesta nova solució d’aïllament en façana ventilada està pensada per complir amb els requeriments de:

  • aïllament tèrmic
  • aïllament acústic
  • comportament a l’aigua
  •  foc

Substituïm fusteria, col·loquem fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic per aconseguir un aïllament complet de l’interior de l’habitatge, no només col·locant un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior s’aconsegueix un resultat total d’aïllament si no canviem també la fusteria, per la qual pot perdre més energia i ser un pont tèrmic. A ser d’alumini, gran conductor de la calor, si no s’aconsegueix entre mig fer un trencament de pont tèrmic no aconseguirem la totalitat de l’aïllament, per aconseguir el trencament de pont tèrmic la perfileria d’alumini ha d’estar interceptada per un mal conductor com pot ser varetes de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre, aquest és un dels pocs productes termoplàstics autoritzats per la normativa europea UNE-EN 14024, així com la col·locació d’un doble vidre (Cambra). L’estalvi d’energia, és cada vegada més estricta en matèria d’eficiència energètica dels edificis. L’objectiu és reduir l’emissió de CO2. Vam aconseguir la limitació de la condensació. En climes freds quan la temperatura exterior és molt baixa ia l’interior hi ha humitat relativa elevada, es dona el fenomen de la condensació sobre els perfils interiors. Això és degut al fet que la temperatura del perfil interior està per sota de la temperatura de la rosada. Amb el trencament de pont tèrmic s’aconsegueix elevar la temperatura superficial de l’perfil interior, en conseqüència es restringeix l’aparició de la rosada. La possibilitat de tenir perfils bicolors. L’ús de les varetes permet la utilització de perfils d’alumini de diferent color a les cares interior i exterior de la finestra. El compliment, no només de el Protocol de Kyoto, també de el Codi Tècnic de l’Edificació (a Espanya) que obliga que els tancaments d’alumini siguin amb trencament de pont tèrmic en un 80% de la geografia espanyola.

 
aislamiento terraza fachadas façanes alamo rehabilitaciones reformas viviendas casas barcelona cataluna sabadell.21
rehabilitacion zonas comunitarias reformas construccion fachadas façanes alamo sabadell barcelona cataluna.18

Qualitat

Realitzem tot tipus d’aïllaments, utilitzant materials de màxima qualitat i els més nous sistemes de tractament.

Sistemes d'Aïllament

Especialistes en la instal·lació de Sistemes d’Aïllament ens dediquem en exclusivitat a l’execució i instal·lació d’aquest tipus de solució constructiva, tant en construcció d’obra nova com en rehabilitació.

aislamiento terraza fachadas façanes alamo rehabilitaciones reformas viviendas casas barcelona cataluna sabadell.17
Façanes Alamo obres i serveis Sabadell Barcelona

C/ Pare Fita, Nº 60
08203 Sabadell

937 119 555 / 647 870 806
info@fachadasalamo.es