Rehabilitació d'edificis

Empresa dedicada a la Rehabilitació integral d’edificis, façanes, cobertes, bastides, aïllament tèrmic, actuació en esglésies i edificis de patrimoni …

Per fer-ho amb un equip de tècnics que s’encarreguen de diagnosticar, assessorar i projectar aconseguint d’aquesta manera la seguretat i fiabilitat necessària per a la tasca de rehabilitar en les millors condicions, així com un equip de professionals rehabilitadors, pintors, ferrers … Amb molts anys d’experiència i metodologia pròpia que complementen aquesta tasca, donant una nova vida i forma a la rehabilitació del seu edifici.

 

Sense oblidar que Façanes Alamo, S.L. en super interès por millor i satisfaci les demandes de l’Mercat, està en constant renovació utilizándo Els últims productes i tècniques de mercat: Reparació de balcons, forjats, aplicació d’estucs, morters acrílics, arrebossats, monocapes, reparacions de baranes, sustitucion de canals, aplacats, baixants, finestres … 

Realitzem la impermeabilització de cobertes mitjançant tots les possibles solucions existents en el mercat depenent de la demanda d’el client i l’estudi dels tècnics que ens assessoren, des de la terrassa convencional de rajola catalana procedint a l’aixecat total de la mateixa, impermeabilització mitjançant tela asfàltica, tela de butil o fins i tot membrana de poliuretà in situ i acabat de nou amb rajola, fins realització de cobertes modernes com pot ser, invertida acabada amb aïllament i protegida mitjançant grava de riu. Substitució total de teulades formats per teula, eliminant-la en la seva totalitat, col·locant aïllament tèrmic i acabat en qualsevol model de teula, ja sigui àrab, mixta o de formigó …

Realitzem de treballs i reparacions puntuals mitjançant tècniques de descens vertical i accedir als llocs més inaccessibles mitjançant col·locació de cordes i ancoratges especials realitzats per personal totalment qualificat complint les normatives en seguretat.

Els treballs verticals comprenen les següents fases:

 • Planificació de la feina a fer, inclòs l’estudi de seguretat i el pla preventiu.
 • Instal·lació a l’immoble, edifici o objecte de punts d’ancoratge (instal·lacions de capçalera) i de progressió.
 • Maniobres d’ascens o descens fins al punt d’operació.
 • Posicionament en el punt d’operació.
 • Execució dels treballs pròpiament dits.
 • Descans després de la realització dels treballs.
 • Recuperació dels sistemes d’ancoratge (instal·lacions de capçalera) i progressió instal·lats llevat que les intervencions tinguin una periodicitat que aconsellin que siguin permanents.

Les cordes homologades per a treballs verticals han de complir amb la norma UNE-EN-1891. El material normalment utilitzat és la fibra de niló, de l’tipus poliamida; segons el tipus de trenat ha les cordes semiestàtica pensades per suportar esforços constants com són el pes de persones i que presenten una elongació entre el 1,5 i el 3% davant d’un esforç puntual i les cordes dinàmiques que presenten unes bones prestacions davant un impacte ja que la seva elongació en aquests casos oscil·la entre el 5 i el 10% de la longitud de la corda.

Per a la restauració de façanes antigues disposem d’un equip de professionals dedicats totalment a la recuperació d’estucs antics, volums originals, pedra natural … En aquesta secció nostres especialistes utilitzen mètodes molt específics adaptant els productes més moderns a la recuperació d’aquells elements que pel pas de el temps s’han deteriorat: reconstrucció de balustrades, de cornises, de pedra artificial, estucs, esgrafiats, emmarcats, rosasses, fusteries, ferreries … Sempre utilitzant materials totalment compatibles amb els materials originals. Per a la restauració se segueixen unes fases d’execució:

 • Neteja de la totalitat dels paraments inclòs emmarcaments i cornises mitjançant els processos més moderns per a l’eliminació de brutícia incrustada.
 • Cosit d’esquerdes i segellat de fissures mitjançant el grapat de les mateixes, col·locació de resines i malles especials on cal.
 • Recuperació de volums originals de paraments, cornises, esgrafiats, emmarcaments … mitjançant materials específics.
 • Acabats amb revestiments transpirables totalment compatibles amb els morters originals i els moderns.
 • Restauració de la fusteria en mesura del possible i si no la seva substitució total.
 • Acabat de baranes de forja mitjançant pintura amb partícules fèrriques.

Disposem de gran varietat de tipus de bastida, depenent de la seva utilització treballem amb la bastida que més s’adapta a les exigències de cada obra. En tots s’apliquen les mesures de prevenció i regularització obligatòries, amb un pla de muntatge per obra i adaptant-se en tot moment a el pla de seguretat i salut.

 • Bastida tubular.
 • Bastida elèctric penjant.
 • Bastida de cremallera bicolumna.
 • Escales de visitació.
 • Proteccions de vianants.
 • Proteccions col·lectives.

Realitzem reforços estructurals en bigues afectades per aluminosi emprant les últimes tècniques de mercat, formant una unitat de reforç composta per peces d’acer sota les bigues existents, preparades per a ser cargolades en obra i posteriorment ataconar el buit existent entre la biga original i el nou reforç aconseguint posar el reforç en càrrega. La aluminosi s’activa en presència d’aigua i oxigen per tant sol ser més habitual en zones humides o al exterior però segons de quina forma estiguin afectades el reforç pot ser en la seva totalitat. També vam aconseguir reforços de pilars i bigues mitjançant resines i fibra de carboni.

Per a la protecció de les façanes, especialment les d’obra vista, pedra artificial … utilitzem una solució impregnant, incolora i transparent que no forma pel·lícula conservant el seu aspecte i transpirabilitat natural, amb això aconseguim reduir en un 90% l’absorció d’aigua sobre els materials, evitant condensacions interiors al permetre la difusió de vapor de l’interior a l’exterior, reduint l’embrutiment i protegint contra la pluja creant-se el “efecte perlat”, a la mateixa vegada dificultem l’aparició de fongs, líquens i la formació de fluorescències de sals solubles sent molt resistent a la intempèrie.

Realitzem col·locació d’aplacat de pedra en planta baixa de façanes, substitució total de aplacats de pedra en mal estat, depenent de l’estat de la pedra i de l’ancoratge de la mateixa es valora la solució més adequada i econòmica depenent de les exigències de el client, en el cas que la pedra no estigui degradada s’utilitza un mètode de fixació mitjançant ancoratges d’acer inoxidable i resines quedant vist l’ancoratge o tapant i deixant-lo totalment embotit i igualant els forats a la textura original.

Reformem els vestíbuls aportant idees modernes i complint amb els objectius de el client, substituint aplacats de parets i paviments, col·locant marbre, pedra, gres de porcellana … Formant sostres de pladur, col·locant lluminàries de baix consum, substituint la porta de l’entrada per fusteria d’alumini , d’acer inoxidable, de vidre … Eliminem barreres arquitectòniques a on sigui possible. Combinem parets revestides de fusta si així es prefereix donant-li un toc únic i modern a cada vestíbul.

rehabiliatcion de fachadas viviendas reformas alamo barcelona cataluna sabadell
andamios reformas rehabilitacion edificios IGLESIAS viviendas barcelona cataluna sabadell
andamios reformas rehabilitacion edificios IGLESIAS viviendas barcelona cataluna sabadell.3
andamios reformas rehabilitacion edificios IGLESIAS viviendas barcelona cataluna sabadell.2
andamios reformas rehabilitacion edificios IGLESIAS viviendas barcelona cataluna sabadell.5.
andamios reformas rehabilitacion construccion edificios viviendas edificios emblematicos barcelona cataluna sabadell
andamios reformas rehabilitacion construccion edificios viviendas edificios lujo barcelona cataluna sabadell
andamios reformas rehabilitacion construccion edificios viviendas edificios lujo barcelona cataluna sabadell.1.
andamios reformas rehabilitacion edificios viviendas barcelona cataluna sabadell.4
andamios reformas rehabilitacion construccion edificios viviendas barcelona cataluna sabadell
andamios reformas rehabilitacion edificios IGLESIAS viviendas barcelona cataluna sabadell.4
andamios reformas rehabilitacion construccion edificios viviendas iglesias barcelona cataluna sabadell
andamios reformas rehabilitacion edificios viviendas barcelona cataluna sabadell.15
andamios reformas rehabilitacion edificios viviendas barcelona cataluna sabadell.2
contruccion andamios reformas rehabilitacion edificios viviendas barcelona cataluna sabadell
andamios reformas rehabilitacion edificios viviendas barcelona cataluna sabadell.10.
rehabilitacion fachadas alamo edificios andamios barcelona cataluna sabadell
rehabilitacion fachadas alamo edificios andamios cataluna barcelona sabadell
rehabilitacion fachadas alamo edificios andamios barcelona cataluna sabadell.1
andamios reformas rehabilitacion edificios viviendas barcelona cataluna sabadell.3
FACHADAS reforma casas exteriores viviendas construccion alamo barcelona cataluna sabadell.1.
FACHADAS reforma casas exteriores viviendas construccion alamo barcelona cataluna sabadell.4.
FACHADAS reforma casas exteriores viviendas construccion alamo barcelona cataluna sabadell
FACHADAS reforma casas exteriores viviendas construccion alamo barcelona cataluna sabadell.5.
rehabilitacion fachadas alamo edificios andamios barcelona cataluna sabadell.10
FACHADAS reforma casas exteriores viviendas construccion alamo barcelona cataluna sabadell.2.
Façanes Alamo obres i serveis Sabadell Barcelona

C/ Pare Fita, Nº 60
08203 Sabadell

937 119 555 / 647 870 806
info@fachadasalamo.es