REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El text de política de privacitat se situa al peu de pàgina mitjançant un enllaç a través de les paraules «Política de privacitat». A més, aquest hipervincle també s’ha d’incloure en tots els formularis s’utilitzin per demanar dades de caràcter personal al costat d’un text que indiqui “Estic d’acord amb la política de privacitat, la qual hauran d’acceptar activament mitjançant, per exemple, una casella. Aquest enllaç ha de de conduir a un text igual o similar a el següent:

 

DESCRIPCIÓ GENERAL

En relació a el tractament de dades per part de FAÇANES ALAMO, SL, aquest es basa essencialment en el fet que a l’accedir a la pàgina web https://www.fachadasalamo.com/ s’intercanvien entre el dispositiu i el nostre servidor dades de diversa índole, entre els que també poden figurar dades personals. La informació recopilada d’aquesta manera s’utilitza, entre altres fins, per optimitzar el nostre lloc web.

 

Responsable de tractament

FAÇANES ALAMO, S.L., com a filial de FAÇANES ALAMO, S.L., titular de la pàgina web https://www.fachadasalamo.com/ (en endavant, la Companyia).

La companyia compta amb un delegat de Protecció de Dades (DPO) nomenat pel Responsable de Seguretat de les Dades (CISO, per les sigles en anglès), de conformitat amb els arts. 37, 38 i 39 de l’RGPD.

Pots dirigir-te a l’DPO, a través de l’adreça de correu electrònic rgpd@asocorporate.com o bé mitjançant correu certificat a l’adreça postal Ronda de l’Est, 46, local, CP 08210, Barberà de Vallès, Barcelona.

Categories de dades recollides

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se a la pàgina web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta a servidor, i altres paràmetres relatius a sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús de la pàgina web de FAÇANES ALAMO, S.L.

La Companyia no utilitza galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de el lloc.

Menors

Els menors de 18 anys no podran fer servir els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec , incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura que FAÇANES ALAMO, S.L. no té capacitat per controlar si els potencials clients són o no menors d’edat, s’adverteix que hauran de ser els pares i tutors els que s’habiliten els mecanismes necessaris per evitar que els menors comprin a través de la Botiga Online del Lloc Web i / o facilitin dades de caràcter personal a través de la Bústia de consultes o de les plataformes o xarxes socials a través de les interactuar amb nosaltres sense la seva supervisió, no admetent FAÇANES ALAMO, SL responsabilitat al respecte.

Legitimació per al tractament de les dades

La legitimació per al tractament de les dades dels usuaris / interessats es basa en l’interès legítim de facilitar la navegació per la seva pàgina WEB i poder visualitzar tots els seus continguts de la manera més atractiva possible.

La legitimació del tractament de dades dels interessats per als quals se sol·licitin les seves dades personals mitjançant formularis, ja sigui per a l’elaboració de pressupostos, la inscripció a ofertes de treball, o altres finalitats, s’empara en el consentiment de la persona interessada.

La legitimació que permet a la companyia obtenir i conservar determinades dades per a la informació a les administracions públiques o a les FCSE en els casos previstos per la Llei, està basada en l’Interès Legal.

 

 1. ACCESSOS AL NOSTRE LLOC WEB

Caps de el tractament de dades / Bases legals:

A l’accedir al nostre lloc web, el navegador que utilitza el seu terminal envia automàticament la següent informació:

 • l’adreça IP de el dispositiu habilitat per a Internet del remitent;
 • la data i l’hora d’accés;
 • el nom i l’URL de l’arxiu consultat;
 • el lloc web / l’aplicació des de la qual s’ha accedit (URL de el remitent);
 • el navegador utilitzat i, si escau, el sistema operatiu del teu ordinador apte per a Internet, així com el nom del teu proveïdor d’accés a servidor del nostre lloc web, i guarda aquestes dades temporalment en un arxiu de registre per a les finalitats :
 • assegurar una connexió sense problemes,
 • assegurar l’ús còmode del nostre lloc web / aplicació i avaluar la seguretat i estabilitat de sistema.

La base legal del processament de l’adreça IP és l’article 6.1 f) de l’RGPD. El nostre interès legítim es deriva dels caps de el tractament de les dades, esmentats anteriorment.

 • Destinataris / Altres destinataris: Queda exclosa la cessió a tercers per regla general.
 • Durada de l’emmagatzematge / criteris per a determinar la durada d’emmagatzematge: Les dades s’emmagatzemen durant el temps necessari per poder-te oferir el nostre servei i / o per complir amb les obligacions legals. Un cop finalitzat aquest període s’esborren automàticament.
 1. FORMULARI DE CONTACTE / CORREUS ELECTRÒNICS / TRUCADES TELEFÒNIQUES

Caps de el tractament de dades / Bases legals:

Les dades personals que ens facilita emplenant formularis de contacte, per telèfon o per correu electrònic es tractaran de forma confidencial. Fem servir les seves dades exclusivament per gestionar la seva consulta. La base legal del tractament de dades és l’article 6.1 f) RGPD. Tant el nostre interès legítim com el seu en aquest tractament de dades es deriva de l’objectiu de respondre a les seves consultes, resoldre qualsevol problema existent i mantenir i millorar així la seva satisfacció com a client o usuari del nostre lloc web.

Destinataris / Altres destinataris:

En general, queda exclosa la cessió de dades a tercers. En casos excepcionals, és possible que altres proveïdors de serveis de processament de dades tractin les dades per la nostra autorització. Seleccionem acuradament a aquests proveïdors, els controlem i els obliguem contractualment a complir les seves obligacions d’acord amb l’article 28 de l’RGD.

Durada de l’emmagatzematge / Criteris per determinar el període d’emmagatzematge:

Totes les dades personals que ens faciliti en consultes a través d’aquest lloc web o per correu electrònic s’esborraran un cop realitzat el pressupost si no s’accepta el mateix o fins que finalitzi la relació comercial un cop acceptat el pressupost i iniciada la prestació de servei.

 

 1. DRETS DE L’USUARI

  4.1 INFORMACIÓ GENERAL

A més de el dret a revocar el consentiment que ens ha prestat, l’usuari té els drets, sempre que es compleixin els requisits legals:

 • Dret a la informació sobre les vostres dades personals emmagatzemades en els nostres sistemes, d’acord amb l’article 15 de l’RGPD.
 • Dret a la rectificació de dades incorrectes o al fet que es completin dades incompletes, d’acord amb l’article 16 de l’RGPD.
 • Dret a la supressió de les teves dades guardades en els nostres sistemes, d’acord amb l’article 17 de l’RGPD.
 • Dret a la limitació del tractament de les teves dades personals, d’acord amb l’article 18 RGPD.
 • Dret a la portabilitat de les dades, d’acord amb l’article 20 de l’RGPD.
 • Dret a oposició, d’acord amb l’article 21 de l’RGPD.

4.2 DRET A LA INFORMACIÓ – ARTICLE 15 DEL RGPD

D’acord amb l’article 15, apartat 1 de l’RGPPD, té dret a obtenir, a petició i gratuïtament, informació sobre les seves dades personals guardats en els nostres sistemes, especialment en els següents aspectes:

 • els caps de el tractament de les dades personals;
 • les categories de les dades personals tractades;
 • els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les teves dades personals;
 • el termini previst de conservació de les seves dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;
 • l’existència d’un dret a la rectificació o supressió de les teves dades personals, d’un dret a la limitació del tractament pel responsable o d’un dret a oposició a aquest tractament;
 • l’existència d’un dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control;
 • qualsevol informació disponible sobre l’origen de les dades personals, en el cas que aquests no s’hagin obtingut de l’interessat;
 • l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a la qual es refereix l’article 22, apartats 1 i 4 de l’RGPD, i, al menys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.

Si es transfereixen dades personals a un tercer país o a una organització internacional, té dret a ser informat de les garanties adequades en relació amb la transferència en virtut de l’article 46 de l’RGPD.

 

4.3 DRET A RECTIFICACIÓ – ARTICLE 16 DEL RGPD

Té dret a reclamar que es rectifiquin, sense demora, dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte els caps de el tractament, té dret que es completin les seves dades personals que estiguin incomplets, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

   4.4 DRET A SUPRESSIÓ – ARTICLE 17 DEL RGPD

Té dret a reclamar que es suprimeixin, sense demora, dades personals que li concerneixin quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 • que les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera;
 • retira el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6.1, a) o l’article 9.2 a) de l’RGPD, i no hi ha una altra base legal per al tractament;
 • s’oposa a el tractament d’acord amb l’article 21.1 o 2 de l’RGPD, i no prevalen altres motius legítims per al tractament d’acord amb l’article 21.1 de l’RGPD;
 • les dades personals s’han tractat il·lícitament;
 • la supressió de les dades personals és necessària per donar compliment a una obligació legal;
 • les dades personals s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació, segons l’article 8, apartat 1 de l’RGPD.

Si hem fet públiques les dades personals i estem obligats a suprimir aquestes dades, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, adoptarem mesures raonables per tal d’informar a terceres parts que estan tractant les seves dades personals perquè esborrin qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica dels mateixos.

 

4.5 DRET A LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT – ARTICLE 18 DEL RGPD

Té dret a reclamar que limitem el tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 • s’impugna l’exactitud de les dades personals;
 • el tractament és il·lícit i s’oposa a la supressió de les dades personals, sol·licitant en el seu lloc la limitació del seu ús;
 • el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o
 • s’ha oposat a el tractament en virtut de l’article 21.1 de l’RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

  4.6 DRET A la PORTABILITAT DE LES DADES – ARTICLE 20 DEL RGPD

Té dret a rebre les dades personals que li concerneixin, que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i llegible, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense obstacle per la nostra banda, si:

 • el tractament està basat en el consentiment d’acord amb l’article 6.1 a) o l’article 9.2 a) de l’RGPD, o en un contracte d’acord amb l’article 6.1 b) de l’RGPD, i
 • el tractament s’efectua per mitjans automatitzats.

A l’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, té dret que transmetem les dades personals directament a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

 

4.7 DRET A OPOSICIÓ – ARTICLE 21 DEL RGPD

Si es compleixen els requisits que estableix l’article 21, apartat 1 de l’RGPD, pot oposar-se a el tractament de dades per motius relacionats amb la seva situació particular.

El dret general a oposició, esmentat anteriorment, s’aplica a tots els caps de tractament descrits en aquesta política de protecció de dades que es processen d’acord amb l’article 6.1 f), de l’RGPD. A diferència de el dret especial a oposició en relació amb el processament de dades amb finalitats publicitàries, el RGPD només ens obliga a implementar aquest dret general si vostè ens dona motius d’interès superior, per exemple, un possible risc per a la vida o la salut. A més, pot dirigir-se a FAÇANES ALAMO, S.L., o al responsable de protecció de dades de l’empresa.

 

 1. DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL

Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades.

 

 1. DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta política de protecció de dades s’aplica a el tractament de dades per part de FAÇANES ALAMO, S.L. i a la pàgina web https://www.fachadasalamo.com/

Per exercir qualsevol d’aquests drets o per a més informació pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’empresa FAÇANES ALAMO, S.L. escrivint un correu electrònic a rgpd@asocorporate.com

Façanes Alamo obres i serveis Sabadell Barcelona

C/ Pare Fita, Nº 60
08203 Sabadell

937 119 555 / 647 870 806
info@fachadasalamo.es