Patis de llums

En Façanes Alamo tenim àmplia experiència en reformes de patis i en treballs verticals a Barcelona.

aislamiento terraza fachadas façanes claraboya terraza alamo rehabilitaciones reformas viviendas casas barcelona cataluna sabadell

Reparem els paraments dels patis accedint de la manera més adequada, mitjançant bastida tubular, treball vertical, bastida penjant elèctric … es netegen tots els paraments, gelosies, totes aquelles zones acumulades de pols pel pas dels anys i el poc manteniment. En molts casos es substitueixen baixants, s’eliminen instal·lacions en desús i s’acaben aplicant un revestiment llis per a exteriors de color blanc o similar per donar-li lluminositat a l’interior de pati. També accedim a patis de petites dimensions de difícil accés per a realitzar tots els treballs citats anteriorment.

Substitució de claraboies en mal estat, formació de noves claraboies formant estructura lleugera o de ferro, acabats en plaques de polièster, de policarbonat cel·lular o de vidre depenent de la demanda de el client i l’estudi realitzat pels nostres tècnics. La reparació es realitzarà reforçant estructura existent si fos necessari i deixant-la pintada correctament mitjançant mà d’imprimació antioxidant i acabat amb pintura metàl·lica o esmalt.

Realitzem de treballs i reparacions puntuals mitjançant tècniques de descens vertical i accedir als llocs més inaccessibles mitjançant col·locació de cordes i ancoratges especials realitzats per personal totalment qualificat complint les normatives en seguretat.

Els treballs verticals comprenen les següents fases:

  • Planificació de la feina a fer, inclòs l’estudi de seguretat i el pla preventiu.
  • Instal·lació a l’immoble, edifici o objecte de punts d’ancoratge (instal·lacions de capçalera) i de progressió.
  • Maniobres d’ascens o descens fins al punt d’operació.
  • Posicionament en el punt d’operació.
  • Execució dels treballs pròpiament dits.
  • Descans després de la realització dels treballs.
  • Recuperació dels sistemes d’ancoratge (instal·lacions de capçalera) i progressió instal·lats llevat que les intervencions tinguin una periodicitat que aconsellin que siguin permanents.

Les cordes homologades per a treballs verticals han de complir amb la norma UNE-EN-1891. El material normalment utilitzat és la fibra de niló, de l’tipus poliamida; segons el tipus de trenat ha les cordes semiestàtica pensades per suportar esforços constants com són el pes de persones i que presenten una elongació entre el 1,5 i el 3% davant d’un esforç puntual i les cordes dinàmiques que presenten unes bones prestacions davant un impacte ja que la seva elongació en aquests casos oscil·la entre el 5 i el 10% de la longitud de la corda.

Substituïm o col·loquem tubs per a la correcta expulsió de fums de cuina utilitzant sistema shunt en el qual els tubs són auto connectables i venen dividits per uns separadors que impedeixen que es pugui revocar el fum d’un pis a un altre impedint així l’aparició de males olors normalment creats per les cuines. La canonada shunt és el millor sistema d’evacuació de fums en comunitats de veïns la qual garanteix unes condicions òptimes de ventilació i salubritat la qual compleix la normativa vigent Codi Tècnic de l’Edificació.

Substituïm baixants per patis de llums mediant tècniques de descens vertical o bastida, els baixants normalment a substituir són de fibrociment (amb partícules d’amiant) per tant necessiten ser retirats mitjançant uns treballs específics i complint la normativa en desamiantat amb un pla específic o genèric depenent de la quantitat a retirar i el temps de manipulació, aquest material ha de ser retirat correctament i transportat a un abocador autoritzat per un transport especial. Tot això comporta a planificar uns temps de treball i a demanar uns permisos independents del permís d’obra al departament de treball de Catalunya.

Qualitat

Treballem amb materials adequats i de primeres marques, basat en tècniques que permetin garantir i oferir acabats i serveis de qualitat.

patio luces reforma patios interiores rehabilitaciones fachadas façanes alamo barcelona cataluna sabadell.2
patio luces reforma patios interiores rehabilitaciones fachadas façanes alamo barcelona cataluna sabadell

Patis de Llums

Tots els nostres treballs s’ajusten a les reglamentacions vigents, tant en l’àrea tècnica com en la de seguretat en el treball.

Façanes Alamo obres i serveis Sabadell Barcelona

C/ Pare Fita, Nº 60
08203 Sabadell

937 119 555 / 647 870 806
info@fachadasalamo.es