Ascensors i
eliminació barreres arquitectòniques

En Façanes Alamo oferim múltiples opcions d’instal·lació d’ascensors en edificis sense ascensor; en façana, buits d’escales o patis.

Aquest tipus d’ascensor normalment és el més fàcil de posar i econòmic, per a col·locar un ascensor a l’escala sense modificació d’estructura necessitem tenir un buit lliure pel qual el puguem instal·lar per no haver de modificar escales, entrada …. Amb la qual que només ens cal fer una fossa en el qual ens podem trobar amb algun inconvenient d’instal·lacions, únic desavantatge fàcil de solucionar. Els acabats d’aquest tipus d’ascensor poden ser diversos, d’obra, de xapa, de vidre … Depenent sempre de l’espai disponible per a la seva col·locació. I l’obertura de les portes en plantes dependrà molt de el disseny de l’escala original col·locant parada normalment en replans, ja siguin intermedis o en replans de portes.

Vam col·locar ascensors per patis de llums, normalment trobem molts edificis dels quals en els replans d’escales de les plantes donen paral·lels als patis de llums, de manera que facilita molt la col·locació i economitza el pressupost igual que l’ascensor instal·lat per l’interior d’escala només cal fer una fossa a la planta baixa de l’edifici, normalment patis de les plantes baixes amb l’inconvenient de la utilització d’aquest espai per a la instal·lació normalment d’ús privatiu però espai comunitari. L’assessorem des del nostre departament tècnic comercial a la mateixa obra i exposarem el seu cas a la seva comunitat de veïns. Els acabats d’aquest tipus d’ascensor poden ser de diversos tipus, de xapa pintada, de vidre, d’obra …

Col·loquem ascensors per la façana principal de l’edifici sempre que sigui viable, per a la col·locació d’aquest tipus d’ascensor és necessari que l’escala de servei de l’edifici estigui situada a la part de la façana i poder tenir espai a la via pública perquè ajuntament de la localitat pugui aprovar la seva col·locació, per a aquest tipus d’ascensors l’assessorarem i estudiarem cada cas. Normalment el tipus d’ascensor per la façana en gairebé tots els casos l’ascensor, si no hi ha enderroc d’escala, les portes de l’ascensor queden en els replans entre plantes, de manera que els propietaris tindran l’opció de sortir a mitja planta inferior o posterior tenint sempre que utilitzar escales havent solucions més complicades amb enderroc d’escala per a la descàrrega en replà a l’altura de les portes dels habitatges.

Col·loquem plataformes i cadires elevadores depenent de la demanda de el client, la plataforma està dissenyada perquè el minusvàlid sigui autosuficient per a la seva mobilitat accedint directament amb la cadira de rodes sobre la plataforma i es pugui desplaçar per salvar els desnivells existents, el principal inconvenient de la plataforma és la necessitat de gran angle de gir per al moviment de la mateixa. La cadira puja escales més econòmica que la plataforma està dissenyada per a llocs més ajustats en els quals és impossible col·locar una plataforma, de manera que té inconvenients en comparació amb la plataforma de manera que la persona minusvàlida parcial la pot utilitzar per si sola depenent del seu estat però una persona minusvàlida en cadira de rodes necessita ajuda per a la seva utilització. També col·loquem elevadors / ascensors per a particulars no complint normativa per ser col · locat en comunitats o llocs públics, un cop instal·lat l’estètica és igual que la d’un ascensor tradicional. És més econòmic que un ascensor tradicional i no necessita espai de vall i d’escapament superior per a la seva instal·lació. No necessita inspecció d’indústria per poder posar-lo en funcionament. Els seus desavantatges són diverses, ja que necessita de polsador de presència permanent, i no està autoritzat per poder posar-lo en zones comunitàries o públiques. Només per a habitatges unifamiliars o magatzems.

Adaptem l’edifici perquè un minusvàlid pugui accedir pels seus propis mitjans o amb ajuda mínima, al seu habitatge, depenent de les característiques de l’edifici es prenguessin les solucions més ideals, que oscil·len des realització de rampes a col·locació de puja escales amb plataformes o cadires. Per a la formació d’una rampa eliminem parcial o totalment les escales existents des de la cota de vorera fins a la porta de l’ascensor, normalment es realitzen amb permisos d’obres menors amb la qual cosa únicament comporten petites molèsties per als propietaris. Les obres de supressió de barreres arquitectòniques normalment es complementen amb la rehabilitació dels vestíbuls substituint paviments, parets, falsos sostres, baranes, portes d’entrada, lluminàries …

 

Instal·lem ascensors amb enderroc d’escales, aquesta és l’opció més complicada i més satisfactòria a la mateixa vegada de més valor econòmic per la qual es procedeix a l’enderroc total o parcial de l’escala original, es dissenya una nova ubicació de l’escala, de l’ascensor i dels replans, canviant totalment l’aspecte original de l’escala. Construïm una estructura metàl·lica posterior a l’enderrocament de l’escala sense la necessitat que els propietaris abandonin els seus habitatges en mesura del possible. És l’opció més satisfactòria pel que es canvien paviments, sostres, parets, baranes adequant a la normativa vigent pel que fa a passos practicables. Aquest tipus d’ascensor pot ser totalment interior, per la façana, pel pati de llums i amb gran varietat d’acabats, en xapa, en vidre, en obra …

Vam col·locar ascensors sense necessitat pràcticament de fossa, de manera que uns dels casos més habituals és trobar-nos amb edificis en què es vol instal·lar un ascensor i en la part on hauria d’anar ubicat el fossat ens trobem un pàrquing, local comercial … per solucionar aquest problema mitjançant estructures metàl·liques i amb prou feines un fossat de 40 cm puguem posar un ascensor complint la normativa actual i no perjudicar en cap moment al propietari del pàrquing, local comercial …

instalacion ascensores fachadas alamo rehabiitaciones construccion reforma sabadell cataluna barcelona.1
instalacion ascensores fachadas alamo rehabiitaciones construccion reforma sabadell cataluna barcelona.2
instalacion ascensores fachadas alamo rehabiitaciones construccion reforma sabadell cataluna barcelona
Façanes Alamo obres i serveis Sabadell Barcelona

C/ Pare Fita, Nº 60
08203 Sabadell

937 119 555 / 647 870 806
info@fachadasalamo.es