Instal·lacions comunitàries

Especialistes en reformes de comunitats de veïns a Barcelona. Garantim confiança i el millor resultat.

Adeqüem i centralitzem les instal·lacions comunitàries adaptant-la a la normativa vigent, col·locant els quadres de protecció en caixes de doble aïllament, centralitzant els comptadors particulars tots en un mateix lloc substituint així tota la instal·lació elèctrica comunitària des del carrer (CGP) fins a l’entrada a cada habitatge col·locant caixes de derivació allà on sigui necessari. Col·locació de presa de protecció si no existeix. Renovació de mecanismes, punts de llum … millorant el consum elèctric col·locant bombetes de baix consum, detectors de presència per a la connexió de la il·luminació així com qualsevol actuació que pogués ser en millora.

Substitució bateries d’aigua en mal estat, canviant la connexió principal des de la clau del carrer fins al quart on seria situada enterrant a terra aprofitant la rehabilitació de vestíbul o passant-la vista per una zona poc visible. Substitució de muntants de plom, ferro … per muntants nous de polietilè, coure … arribant fins a l’entrada individual de cada habitatge ja sigui per patis, calaixos ocults, llocs registrables … sempre complint la normativa vigent.

Adequació d’instal·lacions comunitàries de gas a la normativa actual, substituint en alguns casos instal·lacions antigues de ferro per nous conductes de coure. Marcat d’instal·lacions mitjançant distintius per localitzar en tot moment qualsevol instal·lació de gas visible.

Substitució de baixants d’aigües residuals i pluvials, ja sigui per patis de llums o per calaixos ocults a l’interior dels habitatges, així com la col·locació de nous col·lectors sifònics registrables, arquetes … abans de la connexió amb la via pública. Els baixants normalment a substituir són de fibrociment (amb partícules d’amiant) per tant necessiten ser retirats mitjançant uns treballs específics i complint la normativa en desamiantat amb un pla específic o genèric depenent de la quantitat a retirar i el temps de manipulació, aquest material has de ser retirat correctament i portat a un abocador autoritzat per un transport especial. Tot això comporta a planificar uns temps de treball i a demanar uns permisos independents de l’permís d’obra a l’departament de treball de Catalunya.

Substituïm els porters electrònics de les portes principals per equips actuals amb o sense càmera de vídeo sense la necessitat de substituir tota la instal·lació de cables antiga, aconseguint col·locar en cada habitatge un intèrfon amb monitor per poder visualitzar en tot moment qui truca a la seva porta. Adeqüem les instal·lacions col·lectives a la televisió de el present canviant únicament els mòduls necessaris.

Busquem el conjunt més adequat per a cada vestíbul donant un aspecte modern i diferent a l’original, bústies horitzontals, verticals, amb doble obertura …, així com dissenyar els distintius de plantes i portes donant un toc únic a la seva comunitat. Col·loquem tot tipus de senyalitzacions necessàries en matèria de prevenció per a les comunitats, per a sortides d’emergència, localitzadors d’extintors …

Realitzem tots els dissenys demandats pel client en tot tipus de materials, com fusta, ferro, acer inoxidable, alumini, vidre. Es realitzen baranes, portes d’entrada, paraments verticals de vestíbuls, separació d’ambients …

Rehabilitem tot tipus de vestíbuls, aplaquem paraments verticals, col·loquem falsos sostres, col·loquem paviment eliminant les barreres arquitectòniques si és possible, adecentem instal·lació elèctrica fixant-nos en qualsevol detall possible de millora i donant un toc original i únic cada un d’ells. Substituïm portes d’entrada, baranes. Tot allò que el client es proposa.

rehabilitacion porterias zonas comunitarias reformas construccion fachadas façanes alamo sabadell barcelona cataluna
rehabilitacion zonas comunitarias reformas construccion fachadas façanes alamo sabadell barcelona cataluna-gigapixel

Garantia de Qualitat

Realitzem tot tipus d’obres i reformes en comunitats de veïns. Instal·lacions i manteniments per a comunitats.

Reformes de comunitats de veïns i edificis residencials a Barcelona

Galeria

Garantim el millor servei.

Realitzem tot tipus d’obres de reforma i manteniment de comunitats de propietaris.

logo Facanes alamo barcelona sabadell

Web creada per MktingMedia